Ekonomi

Vi har hjälpt flera företagare som börjat med egen bokföring i populära webb-baserade program.


Programmen i sig är enkla och bra. Men lite för enkla och den som inte kan bokföringens grunder kan lätt göra fel och röran blir total. Framförallt om man inte förstår varför vissa summor är minus och vissa summer är plus.

Att rätta till allt i efterhand kan därför bli mycket dyrare än att

låta kunnigt folk ta hand om det från början.


Du väljer själv om du vill låta oss sköta hela bokföringen, eller tillsammans med dig där du efter en dags utbildning med oss, bokför löpande och vi stämmer av månadsvis så att resultat, redovisning av skatter och avgifter blir korrekt.


Längre ner finns några fler förslag på hur vi kan samarbeta för ditt eget bästa.

BOKFÖRING ÄR INTE ALLTID ENKELT


Att sköta sin bokföring själv kan bli en dyr historia om man inte är insatt i redovisningens grunder. Vi kan hjälpa dig med hela eller delarna av din bokföring, upprätta årsredovisningar och bokslut.Har vi skött din bokföring blir det enklarare att upprätta en årsredovisning, eftersom vi har gjort de löpande avstäm-ningarna och kontrollerna.


En revision av det som har bokförts under året är viktigt. Tveksamheter kan rättas till och du slipper onödiga tilläggs-avgifter vid en skatterevision. Det här är också viktigt för den som driver enskild firma.


När räkenskapsåret närmar sig sitt slut, får du instruktioner

och tips om vad du ska tänka på inför avslutet.


I samband med bokslutet upprättar vi även företagets deklaration och om du vill, hjälper vi dig även med din egen deklaration.


När du gått igenom allt i lugn och ro sänder vi handlingarna till berörda myndigeter och för AB upprättar vi bolagets årsstämmoprotokoll, och ger förslag på vinstutdelning med lägsta skatt.

ÅRSREDOVISNINGAR OCH BOKSLUT


Årsredovisningen är en viktig värdemätare på din rörelse. Vi granskar din bokföring och upprättar bokslut. När arbetet är klartfår du också en analys av ditt företag med tips och idéer.VAD KOSTAR DET?


Vi har valt att inte ge fasta priser. Erfarenheten visar att erbjudanden om billig bokföring i slutänden kan bli en dyr historia om du vill ha mer hjälp än att mata in siffror..Bokför du själv kan vi hjälpa dig med till exempel avstämningar månad för månad mot till exempel bankkontot och skattekontot. Vi ser även direkt om något ser onormalt ut i balansrapporten.


Vill du ha hjälp med allt där du skickar in allt underlag så får du färdiga månadsrapporter tillbaka och där allt är avstämt och klart. Då handlar det om lite mer tid, men å andra sidan får du mycket mer tid över att syssla med mer väsentliga saker.

Kostnaderna kan man säga hänger helt och hållet på vilket underlag du lämnar till oss. Och du väljer själv nivån på den hjälp du behöver. Till exempel:


• Löpande bokföring och kontering.

• Löpande deklarationer till Skatteverket för skatter,  moms och avgifter.

• Delårsrapporter med analys

• Budget

• Firmabildning, AB, Förening, Stiftelse mm.

• Kontrollbalansräkning

• med mera...

HGB Konsult, Kikvägen 31, 740 47 Harbo. Tel 0708-85 85 20. E-post: info(@)hgbkonsult.se