Juridik

Tilläggsavgifter


Ett företag belastades med tiotusentals kronor i tilläggsavgifter på grund av ett fel redovisningen.


Tilläggsavgifter är av EU klassat som en bestraffning. Och för det krävs det ett uppsåt eller en grov oaktsamhet.


I förhandlingen i fd Kammarrätten med flera förhör, övertygades ledamöterna om att kriterierna inte uppfylldes. Skatteverket förlorade målet och drev det inte vidare till högsta  instans.


Utredning om oegentligheter


En ekononmisk förening misstänkte att företrädaren gjorde saker som styrelsen inte kände till.


När vi fick uppdraget att utreda föreningens företrädare gick denne under jorden tillsammans med bokföringen.


Ett halvår senare och med hjälp av kronofogden, fick vi tillgång till allt material. Efter granskning kunde vi konstatera omfattande bedrägerier.


Vi gjorde en anmälan tilll åklagare, förhandlade med borgenärer och vi inträdde som Likvidator. Styrelsen och medlemmarna i föreningen gick skadelösa ur röran.


JURIDISK RÅDGIVNING


Vi hjälper dig med juridisk rådgivning och bedömer om ett ärende behöver gå vidare genom en advokat eller inte. Detta kan spara dig stora belopp!


En förfrågan från Skatteverket kan leda till upprördhet och framtida problem om ditt svar inte blir korrekt.


Har dina kunder inte betalat inleder vi en förhandling som ger bättre resultat än vad inkassobyråer åstadkommer.


Hur mår ditt företag? Vi analyserar och ger tips och råd även om det skulle innebära ett avslut. Allt för att minska skadorna för dig.Överlåtelse fastighet separation


Ett samboförhållande upphörde med gemensam fast egendom.


En fastighetsmäklare erbjöd sig upprätta köpehandlingar där ena parten blev ensam ägare och skulle därmed belastas med 30 000 kr i lagfartskostnader.


Vi upprättade i stället ett överlåtelse-avtal och kostnaden till myndigheten blev strax under 1 000 kronor.


Det lönar sig att kontakta oss!


Nytt avtal räddade kunden


Vi kontaktades för att gå igenom ett avtal som var färdigt att undertecknas.


Efter att ha läst bara några rader i avtalet, satte vi stopp för fortsättningen. Det var ett ensidigt avtal till motpartens fördel och där det var stor risk att kunden skulle förlora miljonbelopp.


Ett nytt avtal upprättades och efter förhandlingar med motparten accepterade denne till slut att skriva under avtalet där eventuell risk blev ömsesidig.


Ett avtal måste alltid skrivas på ett korrekt sätt för att undvika tvister.


Vi upprättar avtal av olika slag. Ett korrekt avtal som inte ska sluta i en tråkig tvist behöver upprättas med objektiva ögon.


Behöver du göra en bodelning av någon orsak så hjälper vi dig att göra det på rätt sätt. Likaså upprättar vi dödsbohandlingar.


Rådgivning i skattefrågor, moms, placeringar med mera är en självklar del i vår våra uppdrag. Nedan följer några exempel på uppdrag.

Skuldnedskrivning


En före detta företagare hade efter en konkurs omfattande borgens-skulder. Att söka skuldsanering kändes inte bekvämt på grund av personens nuvarande ställning.


Efter förhandling med samtliga borgenärer utifrån samma premisser som gäller vid skuld-sanering accepterade borgenärerna en kraftig nedskrivning och personen kunde erlägga sju procent av totala skulden.


Alla blev vinnare genom detta.


Skatteverket hade fel


En företagare fick efter revision stora skulder till staten. Utgifter i rörelsen underkändes därför att kvitton inte kom från rätt butiker.


Skatteverket ansåg att företagare ska handla från butiker som enbart inriktar sig till företagare och gjorde en uppskattning om ej godkända avdrag fem år tillbaka.


Handläggaren var relativt ny i sitt jobb och förmodligen tog karriärsivern över. Efter kontakt med överordnade och ett påpekande att staten aldrig får gå in och detaljstyra ett företags inköpsrutiner, gav de sig och hade  inte längre krav på företagaren.


HGB Konsult, Kikvägen 31, 740 47 Harbo. Tel 0708-85 85 20. E-post: info(@)hgbkonsult.se